Gallery Collection – May 2017

Group Show of Works by Various Artists

01 – 31 May 2017  |  Daily 11am – 7pm, Sundays open

Participating Artists
Achuthan Kudallur • Anwar • Arunanshu Chowdhury • Baiju Parthan • Bhagwan Chavan • Brinda Miller • Debraj Goswami • Devdatta Padekar • Fawad Tamakanat • Gouri Shankar Soni • Haren Thakur • Harsha Vardhan • Jaideep Mehrotra • Jayasri Burman • K S Radhakrishnan • Kalpana Shah • Krishnamachari Bose • Lalitha Lajmi • Madhvi Parekh • Manu Parekh • Nahid Merchant • Nayanaa Kanodia • Paresh Maity • Ratan Saha • Ratnadeep Adivrekar • Ravi Mandlik • Rini Dhumal • Sanjay Kumar • Senaka Senanayake • Shipra Bhattacharya • Somenath Maity • Subhash Awchat • Velu Viswanathan • Vijay Shinde • Vinod Sharma • Yashwant Deshmukh

Exhibits in this show

Project Details