GROUP SHOW

Works by Various Artists

05 – 31 December 2017  |  Daily 11am – 7pm, Sundays open

Participating Artists
ACHUTHAN KUDALLUR | ANJANA MEHRA | ANWAR | AROOP GHOSH | ARUNANSHU CHOWDHURY | BABITA DAS | BELA MARDIA | HEERAL TRIVEDI | JAIDEEP MEHROTRA | JAYASHREE CHAKRAVARTY | JAYASRI BURMAN | KALPANA SHAH | KISALAY VORA | MANJU SRIVATSA | MEHUL RATHOD | PARESH MAITY | RATAN KRISHNA SAHA | RAVI MANDLIK | RINI DHUMAL | SADHU AMRUTVADANDAS | SENAKA SENANAYAKE | SHIBU NATESON | SHUVAPRASANNA | SOHAN QADRI | SURYAPRAKASH | THOTA VAIKUNTAM | VIJAY SHINDE | VINOD SHARMA | VIPUL PRAJAPATI

Exhibits in this show

Project Details